Omgevingsvergunning water aanvragen

Als u grondwater of oppervlaktewater gebruikt, dan moet u dit melden. In sommige gevallen moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Deze vraagt u aan via het Omgevingsloket.

Als u grondwater of oppervlaktewater wilt gebruiken, dan moet u dit vooraf melden. Oppervlaktewater is onder andere slootwater, rivierwater, kanaalwater, zeewater en water uit een meer.

U moet een vergunning aanvragen als:

 • u grondwater gebruikt in de buurt van een oppervlaktewater in beheer van Rijkswaterstaat
 • u meer dan 150.000 m3 grondwater per jaar gebruikt voor industriële toepassingen
 • u oppervlaktewater gebruikt in beheer van Rijkswaterstaat en waarbij:
  • u meer dan 100 m3 water per uur gebruikt; of
  • de instroomsnelheid meer is dan 0,30 meter per seconde

Wanneer u water gebruikt van sloten, rivieren, meren en plassen in beheer van het waterschap, dan bepaalt het waterschap of u een vergunning moet aanvragen. Dit geldt ook voor grondwater in het beheergebied van het waterschap. Meer informatie vindt u op de website van het waterschap.

De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het gebruik van grond- en oppervlaktewater zijn:

 • het onttrekken van grond- of oppervlaktewater mag geen grote impact hebben op de ecologie van een gebied
 • het onttrekken van grond- of oppervlaktewater mag niet leiden tot een watertekort of een te lage grondwaterstand
 • het onttrekken van oppervlaktewater mag het vaarverkeer niet belemmeren.

Een melding doet u minimaal 4 weken voordat u met een activiteit begint.

Bij een vergunning krijgt u de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn kan eenmaal worden verlengd met 6 weken.

Zo vraagt u een vergunning aan of doet u een melding:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een vergunning nodig heeft of dat u een melding moet doen. U kunt dit meteen doen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U geeft onder andere door:
  • waarvoor u het grond- of oppervlaktewater wilt gebruiken
  • de ruimtelijke coördinaten van de innamepunten van het grond- of oppervlaktewater
  • de capaciteit van de pomp in m3 per uur
  • het maximale gebruik van grond- of oppervlakte water in:
   • m3 per uur
   • m3 per dag
   • m3 per maand
   • m3 per jaar
 • welke maatregelen u neemt om de negatieve effecten van de wateronttrekking te voorkomen of te beperken

Nadat er een beslissing is genomen over uw vergunningaanvraag, dan heeft u 6 weken om bezwaar te maken.

Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Tegen meldingen staat geen bezwaar en beroep open.

Heeft u in 2023 een watervergunning aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

U deelt persoonsgegevens met ons. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. U leest er meer over in onze privacyverklaring en privacyrechten.