Uw (ver)bouw voorbereiden

Wilt u iets bij of aan uw woning bouwen, of een ander pand bouwen of verbouwen? Dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig.

 • Heeft u een (bouw) vergunning nodig?

  Doe de vergunningencheck bij het Omgevingsloket Online om die vraag te beantwoorden.

 • Omgevingsvergunning aanvragen

  U kunt via het Omgevingsloket Online controleren of u een omgevingsvergunning nodig heeft. De voorwaarden waar u aan moet voldoen, hangen af van de werkzaamheden waarvoor u toestemming vraagt.

 • Duurzame verbouwplannen?

  Komt u in aanmerking voor groene leges met uw duurzame verbouwplannen?

 • Omgevingsvergunning bouwen aanvragen

  Als u wilt gaan bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) nodig. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie.

 • Omgevingsvergunning voor het milieu aanvragen

  Bedrijven die schade aan het milieu veroorzaken, hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig.

 • Bomen kappen

  Wilt u een particuliere boom kappen? Controleer dan eerst of de boom op de Lijst waardevolle bomen staat.

 • Inrit aanleggen

  Als u een inrit wilt maken bij uw bedrijf of huis, heeft u een omgevingsvergunning nodig.

 • Bodem

  Moet u voor uw (ver)bouw leidingen of een rioolaansluiting aanleggen? Of wilt u een bodemtoets doen? Lees dan hier verder.

 • Vergunning voor het brandveilig gebruik van gebouwen

  Als u een gebouw gebruikt om veel mensen samen te laten komen, moet dit brandveilig zijn. Er zijn landelijke eisen voor het brandveilig gebruiken van bouwwerken.

 • Watervergunning aanvragen

  U heeft een watervergunning nodig als u grondwater, regenwater, afvalwater of oppervlaktewater gebruikt of loost.

 • Melding voor brandveilig gebruik van gebouwen

  Als u een gebouw gebruikt om veel mensen samen te laten komen, moet dit brandveilig zijn. U moet een gebruiksmelding doen bij de gemeente.

 • Milieumelding doen

  Bedrijven die schade kunnen veroorzaken aan het milieu, moeten een milieumelding doen.