Veelgestelde vragen over parkeren

Hier vindt u veelgestelde vragen over parkeren.

Veelgestelde vragen

Er zijn (te) weinig parkeerplaatsen in mijn straat

Het aantal auto’s is de afgelopen tientallen jaren flink gegroeid. Vooral in wat oudere wijken geeft dit problemen. Bij de aanleg van de wijk is rekening gehouden met het toenmalige autobezit. De auto kan niet altijd dicht bij de woning staan. Een stukje lopen is niet te voorkomen. Er is geen recht op een parkeerplaats voor de eigen woning.
In nieuwbouwwijken wordt de huidige parkeernorm gebruikt om te bepalen hoeveel parkeerplaatsen er aangelegd moeten worden. De parkeernorm wordt gebaseerd op huidige richtlijnen.

Kan de gemeente iets doen aan auto’s die vaak hinderlijk worden geparkeerd? 

De gemeente kan maatregelen nemen als een geparkeerde auto de doorgang blokkeert. Of als een geparkeerde auto een gevaarlijke situatie geeft. Er kan dan bijvoorbeeld een parkeerverbod komen. Ook kan de gemeente vragen of de politie of handhavers (BOA’s) gaan kijken. Zij kunnen boetes geven aan mensen die fout parkeren. 

Ik kan mijn auto niet in de straat kwijt. Mag ik een parkeerplaats maken in de voortuin? 

Een parkeerplaats maken in de voortuin kan als u aan 3 voorwaarden voldoet:
1)    Er moet voldoende ruimte in uw voortuin zijn om uw voertuig volledig in te parkeren. 
2)    Het moet passen binnen het bestemmingsplan
3)    U moet melding doen voor het maken van een oprit. Deze melding doet u via Inrit aanleggen - Gemeente De Ronde Venen. Uw melding wordt voorgelegd aan beheerders voor akkoord. Ook mag uw oprit de verkeersveiligheid niet in gevaar brengen. In de reactie op de melding staat of u wel of geen toestemming krijgt. In de reactie staat ook aan welke voorwaarden u moet voldoen om de oprit aan te leggen. De kosten voor aanleg moet u zelf betalen. 

Waar mag ik niet parkeren? 

Voor vragen over stilstaan en parkeren verwijzen wij u door naar de website van infopolitie.