Cultuurhistorie

Informatie over erfgoed in De Ronde Venen, Open Monumentendag en nieuwe monumenten.

 • Erfgoed in De Ronde Venen

  De Ronde Venen heeft internationaal UNESCO-Werelderfgoed, rijksmonumenten, beschermde dorpsgezichten en gemeentelijke monumenten.

 • Open Monumentendag

  Informatie over de Open Monumentendag

 • Nieuwe Monumenten

  De gemeente kan een gebouw of terrein aanwijzen als gemeentelijk monument. Ook kunt u zelf een monument voordragen. 

 • Nieuw beleidskader

  Dit nieuwe kader is een update van de oude beleidsvisie uit 2013. Het speelt in op de betekenis van huidige maatschappelijke uitdagingen zoals het woningtekort, klimaatverandering en bodemdaling op erfgoed.