Vervoer

Mobiliteit veroorzaakt bijna de helft van het energieverbruik, voornamelijk afkomstig van fossiele brandstoffen. De gemeente wil schone kilometers tegen 2030 bevorderen.

  • Locaties openbare laadpalen voor elektrische auto's

    De vraag naar elektrische auto's neemt toe en daarmee ook de vraag naar elektrische laadpalen. De Ronde Venen stimuleert elektrisch rijden en wil daarom sneller laadpalen in openbaar gebied kunnen plaatsen.

  • Oplaadpunt voor elektrische auto's aanvragen

    Wilt u een elektrische laadpaal in De Ronde Venen aanvragen?

  • Kabelgoten

    Inwoners kunnen bij de gemeente een kabelgoot aanvragen. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, legt de gemeente de kabelgoot aan. Het is niet toegestaan om zelf of zonder aanvraag een kabelgoot aan te leggen.