Alcohol schenken, vergunning aanvragen

Als u als ondernemer alcoholische dranken wilt schenken of verkopen, dan heeft u een Alcoholwetvergunning nodig. Vraag de vergunning aan bij de gemeente. 

Een ondernemer moet een Alcoholwetvergunning hebben om alcoholische dranken te schenken. Er zijn 3 soorten Alcoholwetvergunningen:

 • voor horecabedrijven, zoals restaurants en cafés 
 • voor slijterijen 
 • voor niet-commerciële instellingen, zoals buurthuizen en (sport)kantines 

Wilt u buiten uw horecabedrijf tijdelijk alcohol schenken, bijvoorbeeld tijdens een speciaal evenement? Dan kunt u ontheffing aanvragen. Met een ontheffing heeft u toestemming om tijdelijk alcohol te verkopen.

U moet een Alcoholwetvergunning aanvragen als:

 • u een bedrijf start, verhuist of overneemt waar u alcohol wilt schenken of verkopen
 • de inrichting (bouwtechnisch) verandert
 • de ondernemingsvorm verandert (bijvoorbeeld uw eenmanszaak wordt een bv)

Het kan zijn dat u meerdere vergunningen nodig heeft of meldingen moet doen:

Alcoholwetvergunning aanvragen

U vraagt hieronder een Alcoholwetvergunning aan. Dit kan via DigiD, eHerkenning of door een nieuwe leidinggevende te melden.

Vraag een Alcoholwetvergunning aan

Horeca-inrichting wijziging leidinggevende meldingen

U kunt hieronder een melding doen voor een wijziging van een leidinggevende van een horeca-inrichting.

Meld een wijziging van een leidinggevende van een horeca-inrichting

Wijziging Alcoholwet doorgeven

U vraagt hieronder een wijziging Alcoholwet aan. Dit doet u via DigiD of eHerkenning.

Vraag een wijziging Alcoholwet aan

In de Alcoholwet staan regels. Als u zich niet aan deze regels houdt, kan de gemeente u een boete geven. Ook kan de burgemeester uw vergunning schorsen voor maximaal 12 weken. Of de burgemeester kan uw vergunning helemaal intrekken.

De regels zijn onder andere:

 • Leidinggevenden moeten 21 jaar of ouder zijn.
 • Leidinggevenden mogen geen strafblad hebben.
 • Leidinggevenden moeten een verklaring sociale hygiëne hebben.
 • De vergunning is onbeperkt geldig totdat het horecabedrijf verandert van naam, rechtsvorm of eigenaar.

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Dit doet u via de website.

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van een volledig ingediende aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden. De gemeente beslist binnen 6 maanden na ontvangst op uw aanvraag voor de drank- en horecavergunning voor een buurthuis of kantine.

Bij een aanvraag voegt u de volgende stukken toe: 

 1. Situatietekening met maatvoering, op schaal van de inrichting (met aanduiding, zoals bar, toiletten, terrassen, etc. en de oppervlakte in m²);
 2. Huurovereenkomst (indien van toepassing);
 3. BIBOB-formulier (inclusief bewijsstukken);
 4. Recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel (maximaal 6 maanden oud);
 5. Kopie statuten B.V./C.V. (indien van toepassing);
 6. Kopie vennootschapsakte (indien van toepassing);
 7. Voor elke leidinggevende (inclusief de ondernemer):

Voor elke leidinggevende (inclusief de ondernemer):

 • Verklaring leidinggevende (bijlage bij het aanvraagformulier);
 • Arbeidsovereenkomst van leidinggevenden in loondienst;
 • Kopie geldige legitimatie van bestuursleden en leidinggevenden;
 • Kopie verklaring Sociale Hygiëne. (indien NIET geregistreerd in het Register Sociale Hygiëne).

Bij een aanvraag voor paracommerciële instellingen voegt u de volgende stukken toe:

 1. Situatietekening met maatvoering, op schaal van de inrichting (met aanduiding, zoals bar, toiletten, terrassen, etc. en de oppervlakte in m²);
 2. Kopie geldig legitimatiebewijs van bestuursleden;
 3. Recent uittreksel Kamer van Koophandel (maximaal 6 maanden oud);
 4. Bestuursreglement met daarin opgenomen huisregels voor het gebruik van alcohol;

Voor elke leidinggevende:

 • Verklaring leidinggevende (bijlage bij het aanvraagformulier);
 • Kopie geldige legitimatie van leidinggevenden;
 • Kopie Sociale Hygiëne van minimaal twee leidinggevenden (indien NIET geregistreerd in het Register Sociale Hygiëne);
 • Barvrijwilligers moeten een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik hebben gevolgd.

Komt er een nieuwe leidinggevende? Of vertrekt een leidinggevende?

Meld dit bij de gemeente. De nieuwe leidinggevende kan meteen aan het werk zodra de aanvraag volledig is ingediend. Uw aanvraag is volledig als u de volgende stukken toevoegt:

 • Verklaring nieuwe leidinggevende.
 • Kopie geldig legitimatiebewijs nieuwe leidinggevende.
 • Arbeidsovereenkomst van leidinggevende in loondienst.
 • Kopie verklaring Sociale Hygiëne (indien NIET geregistreerd in het register Sociale Hygiëne).

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Tip voor tijdens de bezwaarperiode: Praat met uw 'buren'. Communiceer actief met uw omgeving. Zo kunt u inschatten of er zienswijzen in de bezwaarperiode worden ingediend en het helpt problemen voorkomen.

U deelt persoonsgegevens met ons. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. U leest er meer over in onze privacyverklaring en privacyrechten.