U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Alcohol schenken, vergunning aanvragen

Als u als ondernemer alcoholische dranken wilt schenken of verkopen, dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig. Vraag de vergunning aan bij de gemeente.

Een ondernemer moet een drank- en horecavergunning hebben om alcoholische dranken te schenken. Er zijn 3 soorten drank- en horecavergunningen:

 • voor horecabedrijven, zoals restaurants en cafés (aanvraagformulier model A)
 • voor slijterijen (aanvraagformulier model A)
 • voor niet-commerciële instellingen, zoals buurthuizen en (sport)kantines (aanvraagformulier model B)

Wilt u buiten uw horecabedrijf tijdelijk alcohol schenken, bijvoorbeeld tijdens een speciaal evenement? Dan kunt u ontheffing aanvragen. Met een ontheffing heeft u toestemming om tijdelijk alcohol te verkopen.

U moet een drank- en horecavergunning aanvragen als:

 • u een bedrijf start, verhuist of overneemt waar u alcohol wilt schenken of verkopen
 • de inrichting (bouwtechnisch) verandert
 • de ondernemingsvorm verandert (bijvoorbeeld uw eenmanszaak wordt een BV)

Het kan zijn dat u meerdere vergunningen nodig heeft of meldingen moet doen:

logo DigiDNu een drank- en horecavergunning aanvragen met uw DigiD

logo DigiDNu een drank- en horecavergunning aanvragen, met eHerkenning

Zonder inloggenNu een nieuwe leidinggevende melden, zonder inloggen

In de drank- en horecawet staan regels. Als u zich niet aan deze regels houdt, kan de gemeente u een boete geven. Ook kan de burgemeester uw vergunning schorsen voor maximaal 12 weken. Of de burgemeester kan uw vergunning helemaal intrekken.

De regels zijn onder andere:

 • Leidinggevenden moeten 21 jaar of ouder zijn.
 • Leidinggevenden mogen geen strafblad hebben.
 • Leidinggevenden moeten een verklaring sociale hygiëne hebben.
 • De vergunning is onbeperkt geldig totdat het horecabedrijf verandert van naam, rechtsvorm of eigenaar.

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Horecabedrijven en slijterijen gebruiken model A, niet-commerciële instellingen gebruiken model B.

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van een volledig ingediende aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden. De gemeente beslist binnen 6 maanden na ontvangst op uw aanvraag voor de drank- en horecavergunning voor een buurthuis of kantine.

Bij een aanvraag voegt u de volgende stukken toe: 

 1. Situatietekening met maatvoering, op schaal van de inrichting (met aanduiding, zoals bar, toiletten, terrassen, etc. en de oppervlakte in m²);
 2. Huurovereenkomst (indien van toepassing);
 3. BIBOB-formulier (inclusief bewijsstukken);
 4. Recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel (maximaal 6 maanden oud);
 5. Kopie statuten B.V./C.V. (indien van toepassing);
 6. Kopie vennootschapsakte (indien van toepassing);
 7. Voor elke leidinggevende (inclusief de ondernemer):

Voor elke leidinggevende (inclusief de ondernemer):

 • Verklaring leidinggevende (bijlage bij het aanvraagformulier);
 • Arbeidsovereenkomst van leidinggevenden in loondienst;
 • Kopie geldige legitimatie van bestuursleden en leidinggevenden;
 • Kopie verklaring Sociale Hygiëne. (indien NIET geregistreerd in het Register Sociale Hygiëne).

Bij een aanvraag voor paracommerciële instellingen voegt u de volgende stukken toe:

 1. Situatietekening met maatvoering, op schaal van de inrichting (met aanduiding, zoals bar, toiletten, terrassen, etc. en de oppervlakte in m²);
 2. Kopie geldig legitimatiebewijs van bestuursleden;
 3. Recent uittreksel Kamer van Koophandel (maximaal 6 maanden oud);
 4. Bestuursreglement met daarin opgenomen huisregels voor het gebruik van alcohol;

Voor elke leidinggevende:

 • Verklaring leidinggevende (bijlage bij het aanvraagformulier);
 • Kopie geldige legitimatie van leidinggevenden;
 • Kopie Sociale Hygiëne van minimaal twee leidinggevenden (indien NIET geregistreerd in het Register Sociale Hygiëne);
 • Barvrijwilligers moeten een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik hebben gevolgd.

Komt er een nieuwe leidinggevende? Of vertrekt een leidinggevende?

Meld dit bij de gemeente. De nieuwe leidinggevende kan meteen aan het werk zodra de aanvraag volledig is ingediend. Uw aanvraag is volledig als u de volgende stukken toevoegt:

 • Verklaring nieuwe leidinggevende.
 • Kopie geldig legitimatiebewijs nieuwe leidinggevende.
 • Arbeidsovereenkomst van leidinggevende in loondienst.
 • Kopie verklaring Sociale Hygiëne (indien NIET geregistreerd in het register Sociale Hygiëne).

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Tip voor tijdens de bezwaarperiode: Praat met uw 'buren'. Communiceer actief met uw omgeving. Zo kunt u inschatten of er zienswijzen in de bezwaarperiode worden ingediend en het helpt problemen voorkomen.

De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

 • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
 • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
 • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
 • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
 • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.