Exploitatievergunning aanvragen

Wilt u een horecabedrijf beginnen? Bijvoorbeeld een café, restaurant of hotel? Vraag een exploitatievergunning aan bij de gemeente. Vaak moet u ook nog andere vergunningen aanvragen of meldingen doen.

U heeft een exploitatievergunning nodig als u eten en/of (alcoholische) drank verkoopt of slaapplekken verhuurt. Voorbeelden zijn een café, restaurant, snackbar, disco of hotel. Ook voor een buurthuis, clubhuis of kantine heeft u een exploitatievergunning nodig. U mag uw bedrijf niet starten zonder een exploitatievergunning.

Als u alcoholische dranken wilt schenken, heeft u ook een Alcoholwetvergunning nodig. Kijk hiervoor bij Alcohol schenken, vergunning aanvragen.

Verandert er iets?

Bijvoorbeeld als u een bedrijf met exploitatievergunning overneemt, verplaatst of beëindigt. Meld het dan binnen 3 dagen bij de gemeente. Dit doet u door opnieuw een vergunning aan te vragen.  

Misschien heeft u nog meer vergunningen nodig of moet u melding doen

logo DigiDNu een Exploitatievergunning aanvragen met uw DigiD

logo eHerkenningNu een exploitatievergunning aanvragen

De voorwaarden voor een exploitatievergunning zijn onder andere:

 • Leidinggevenden moeten 21 jaar of ouder zijn.
 • Leidinggevenden mogen geen strafblad hebben.
 • De vestiging van een nieuw horecabedrijf moet passen binnen het bestemmingsplan van de gemeente.
 • De vergunning staat op naam van de eigenaar. De eigenaar kan de vergunning niet overdragen aan iemand anders.
 • De vergunning is onbeperkt geldig totdat het horecabedrijf verandert van naam, rechtsvorm of eigenaar.
 • De gemeente mag een Bibob-onderzoek doen. Kijk voor meer informatie bij Bibob-onderzoek.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Om een exploitatievergunning aan te vragen, heeft u nodig:

 • eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 2
 • een kopie van identiteitsbewijzen van de aanvrager(s)
 • een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • een bewijs dat u het pand mag gebruiken (huur- of koopovereenkomst)

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Tip voor tijdens de bezwaarperiode: Praat met uw 'buren'. Communiceer actief met uw omgeving. Zo kunt u inschatten of er zienswijzen in de bezwaarperiode worden ingediend en het helpt problemen voorkomen.

De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

 • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
 • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
 • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
 • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
 • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.